Actueel

blijf op de hoogte van de financiele wereld door Rowe Financial Service

Opzegverbod zwangerschap

Opzegverbod zwangerschap

person Rob Wentholt

label Algemeen

Gedurende een zwangerschap van een werkneemster geldt een verbod tot opzegging van de arbeidsovereenkomst voor de werkgever.

Dat geldt ook wanneer de werkgever ten tijde van het aanvragen van de ontslagvergunning niet bekend was met de zwangerschap of als het UWV een ontslagvergunning heeft afgegeven wegens het ontbreken van een geldige zwangerschapsverklaring.

Als de werkgever de arbeidsovereenkomst in strijd met een opzegverbod toch opzegt, kan dat voor de kantonrechter aanleiding vormen om de werkneemster een billijke vergoeding toe te kennen. De billijke vergoeding is bedoeld als compensatie voor het ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever.

Bron: Rechtbank | jurisprudentie | ECLINLRBROT20193299, 7407074 / VZ VERZ 18-25237 | 28-05-2019

Opzegverbod zwangerschap

Rob Wentholt

Financieel Adviseur